Products

Azarius-POL_PS

Azarius-Pro 250 SC

57/2019

Azoxystrobin 250g/l

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego.

Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego-inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QOI, WG FRAC GRUPA 11).

   Back
Menu