Products

Blitz-POL_PS

Blitz 450 EC

R-150/2020

Prochloraz 450 G/L EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Substancja czynna prochloraz należy do grupy FRAC 3.

   Back
Menu