Products

Broteas 250 EC

R-124/2021

Prothioconazole 125 G/L, Tebuconazole 125 G/L EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

   Back
Menu