Products

Controlla 450

187/2020

cymoksanil (substancja z grupy iminoacetylomoczników)450 g/l (45%)

FUNGICYD w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej [WG]. Środek o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna cymoksanil zaliczana jest do grupy 27.

   Back
Menu