Products

Controlla 450 WG

R-187/2020

Cymoxanil 45% WG

FUNGICYD w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej [WG]. Środek o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna cymoksanil zaliczana jest do grupy 27.

   Back
Menu