Products

Devoid 700 SC

R-140/2019

Metamitron 700 G/L SC

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stęźionej zawiesiny do rozcienczania wodq (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie.

Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy HRAC C1.

   Back
Menu