Products

Diflato POL 5 L_PS

Ditaflo 500 SC

R-79/2021

Diflufenican 500 G/L SC

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie.

   Back
Menu