Products

Flyflo 500 SC

R-93/2021

Diflufenican 500 G/L SC

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

   Back
Menu