Products

Legend 250 EW

R-92/2020

Tebuconazole 250 G/L EW

FUNGICYD w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EW)o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnegoŚrodek zawiera substancję czynną tebukonazol z grupy FRAC 3.

   Back
Menu