Products

Martiste 240 EC

R-122/2021

Prothioconazole 80 G/L, Tebuconazole 160 G/L EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Środek zawiera protiokonazol i tebukonazol, substancje czynne z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).

   Back
Menu