Products

Metafix 700 SC

R-92/2020

Metamitron 700 G/L SC

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stężionej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie.

Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy HRAC C1.

   Back
Menu