Products

Moc-Legenda 250 EC

R-89/2021

Prothioconazole 80 G/L, Tebuconazole 160 G/L EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol i substancja czynna tebukonazol zaliczana jest do grupy 3.

   Back
Menu