Products

Mulan 700 WG

R-124/2020d

Dithianon 70% WG

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

   Back
Menu