Products

Prometeus 700 SC

24/2019

Metamitron 700g

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stęźionej zawiesiny do rozcienczania wodq (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie.

Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy HRAC C1.

   Back
Menu