Products

Reksio 600 SC

45/2021

Diflufenikan 200 G/L, Flufenacet 400 G/L

REKSIO 600 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

   Back
Menu