Products

Somnus 500 SC

88/2020

Diflufenikan 500g/l SC

HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

   Back
Menu