Products

Ultralegend-POL_PS

Ultralegend 250 EC

R-183/2020

Prothioconazole 125 G/L, Tebuconazole 125 G/L EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol i substancja czynna tebukonazol zaliczana jest do grupy 3.

   Back
Menu